covid-19

I skuggan av covid-19 uppdaterar vi verksamheten enligt följande:

Samtliga stugor kommer att förses med ett erkänt verksamt desinfektionsmedel i sprayflaska som Ulf ser till att alltid vara fylld. Dessutom kommer varje stuga att ha en flaska spritbaserad handdesinfektion, handsprit alltså.

Stugorna 1-2 0ch 4-5 har alltid kunnat hyras som en parstuga alltså som en lägenhet med två rum. Detta alternativ finns naturligtvis fortfarande kvar för dem som inte vill dela hygienutrymmen med okända hyresgäster och numera presumtiva smittbärare.

Dessutom möjliggör vi att det (fortfarande)  går att hyra stugorna varför sig som alltid tidigare.  Men den som inte vill dela dusch och toa kommer att kunna få den andra stugan med låst dörr för slippa dela hygienutrymmena. 

Vi stänger och låser helt enkelt den andra stugan om så önskas och därmed kan vi erbjuda ensamt nyttjande av dusch och toa.

Tyvärr innebär det att vi måste kompensera hyresbortfallet med en mindre avgift och vi har tänkt att 250 kr per dygn kostar den låsta dörren i tillägg.

Stuga tre påverkas inte på annat vis än att även där kommer handsprit och desinfektionsmedel att finnas.